aktualności
 nasze pracownie
 kwalifikacyjne kursy
 zawodowe

 kursy / oferta
 praktyczna nauka
 zawodu

bip
bipPoczta przez WWW
Login

Hasło

UROCZYSTA WIECZORNICA PDF Drukuj Email
11.01.2010.


W dniu 5 grudnia 2009r. w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie miała miejsce uroczysta Wieczornica poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Przedsięwzięcie to było uwieńczeniem działań zrealizowanych w ramach projektu pt.: „TĘDY WIODŁY ICH DROGI - PLESZEWIANIE W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM”, projektu opracowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, zrealizowanego w ramach Programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski w Warszawie
Projekt „Tędy wiodły ich drogi – Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim” skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego, zainteresowanych przeszłością swego regionu. Podręcznikowa wiedza uczniów o Powstaniu Wielkopolskim ograniczona jest do znajomości kilku nazwisk oraz znaczących miejsc bitew i potyczek. Realizacja powyższego projektu pozwoliła znacznie poszerzyć wiedzę uczniów i całej społeczności lokalnej na temat udziału mieszkańców powiatu pleszewskiego w Powstaniu Wielkopolskim, a zarazem przybliżył sylwetki bohaterów, mogących stanowić wzorce do naśladowania. Projekt zatytułowany „Tędy wiodły ich drogi – Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim” zaplanowany został jako działanie jednorazowe, obejmujące okres od lutego do grudnia 2009 roku.Po uzyskaniu informacji o jego dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorzy projektu zaplanowali szereg działań zmierzających szczególnie do pogłębienia patriotyzmu poprzez uświadomienie uczniom i lokalnemu społeczeństwu cennych tradycji naszego regionu, do których zaliczyć należy m. in. udział Pleszewian w walkach niepodległościowych. Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu, jego celach i zaplanowanych działaniach pojawiła się na początku lutego 2009 roku na stronie internetowej ODN w Pleszewie. Oprócz wersji elektronicznej, do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, istniejących na terenie powiatu pleszewskiego, przesłane zostały plakaty, zachęcające uczniów do udziału w realizacji projektu. Dodatkowo podobne informacje zostały zamieszczone w lokalnych tygodnikach: „Życiu Pleszewa” i „Gazecie Pleszewskiej”, które od lat współpracują z ODN w Pleszewie, wspierając go w wielu lokalnych przedsięwzięciach. W lutym 2009 roku odbyła się również konferencja metodyczna dla nauczycieli historii, języka polskiego i plastyki, prowadzona przez doradcę metodycznego, współautora projektu, w trakcie której przedstawione zostały cele projektu i zasady rekrutacji uczniów. Kierując się wynikami przeprowadzonej diagnozy uzdolnień uczniów wyłoniono około 40 uczniów o uzdolnieniach humanistycznych, uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, zgłoszeni przez dyrektorów szkół lub ich opiekunów, zostali zaproszeni na prelekcję przygotowaną przez dr Andrzeja Szymańskiego, historyka, od wielu lat zaangażowanego w badania historii Ziemi Pleszewskiej. Udział w spotkaniu wzieli również opiekunowie uczniów, wspierający swoich podopiecznych w podejmowanych działaniach. Kolejnym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie warsztatów dla wspomnianych uczniów, oddzielnie w dwóch grupach wiekowych: uczniowie gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie warsztatów, poszerzających wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim, uczniowie wypracowali metody prowadzenia badań, dzielili się zadaniami i sukcesywnie gromadzili dostępne materiały o udziale Pleszewian we wspomnianym powstaniu. W końcowej fazie warsztatów wyłoniony został ośmioosobowy zespół redakcyjny słownika biograficznego Pleszewian, którzy aktywnie uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim. W skład zespołu redakcyjnego weszli najaktywniejsi uczestnicy warsztatów oraz nauczyciele historii i języka polskiego. W ramach projektu przeprowadzono: konkurs literacko-plastyczny „Przeszłość jest to dziś – czyli Powstanie Wielkopolskie widziane oczami współczesnego Polaka”, adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mogli nadsyłać prace w różnych formach: opowiadania, eseju, albumu, gazety, plakatu wykonanego dowolną techniką, itd. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w październiku 2009 roku. W połowie listopada, przy współpracy z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w jednej z sal muzealnych przygotowana została wystawa pod roboczym tytułem „Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim”. Znalazły się na niej wszystkie wyróżnione prace konkursowe i opracowany słownik, zgromadzone zostały faksymile lub oryginały dokumentów oraz pamiątek po powstańcach, odnalezione w trakcie zbierania materiałów do słownika. Pod koniec listopada zorganizowana została całodniowa wycieczka do Poznania. Wzięli w niej udział laureaci konkursów oraz współautorzy słownika. Głównym celem było zwiedzanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego, drugorzędnym – Muzeum Narodowego. Była to niewątpliwie okazja do skonfrontowania podręcznikowej wiedzy o historii Powstania z poszerzoną „żywą” wiedzą, zdobytą w trakcie warsztatów i samodzielnych poszukiwań. Zwieńczeniem pracy w ramach projektu była wieczornica poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu, zorganizowana dla miejscowych władz, uczniów szkół, a także lokalnej społeczności. W programie nie zabrakło pieśni powstańczych, recytacji poezji powstańczej, fragmentów filmu czy pocztów szkolnych, a także występów artystyczno – muzycznych.
Zmieniony ( 12.01.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


Migawki z galeriif
Odwiedzalność
Wizyt wczoraj: 248
Wizyt dziś: 146
Wszystkich wizyt: 550181
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
 
MaroNET .