Podziękowanie dla Centrum
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie włączyło się również czynnie w ogólnopolską akcję pod nazwą "SZLACHETNA PACZKA" organizowaną od 2001r. przez Stowarzyszenie "WIOSNA" w tym roku również po raz pierwszy w Pleszewie. Na okres trwania całej akcji CKP pożyczyło organizatorom 
bryłę przestrzenną stanowiącą stelaż konstrukcyjny dla modelu paczki. Paczkę o nieprzeciętnych rozmiarach z wykorzystaniem naszej bryły ustawiono przed Ratuszem.