Nowy CERTYFIKAT PSKM dla Centrum
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie już od 2003r. współpracuje z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, zrzeszonym w Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Jeszcze pod koniec 2012r. Centrum jako członek PSKM uzyskało nowy Certyfikat Akredytacji Instytucji Nr PSKM/16/I/2003/2006/2009/2012
 Certyfikat ten potwierdza, że Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie spełnia kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Należy dodać iż Certyfikat taki pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez instytucje kryteriów jakości określonych przez Zespół Akredytacyjny Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Nasze Centrum uzyskało Certyfikat Akredytacji Instytucji Nr PSKM/16/I/2003/2006/2009/2012  po pozytywnym procesie akredytacji i  zaopiniowaniu arkusza samooceny naszej instytucji.