Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
  W terminie od 15 stycznia do 23 stycznia 2013r.  Centrum zrealizowało "Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku" Kurs zrealizowany został dla dwóch grup uczestników. 1 grupa liczyła 9 osób, 2 grupa aż 124 osoby. Miejscem przeprowadzenia zajęć dla 1 grupy było IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp. natomiast
zajęcia dla 2 grupy zrealizowane zostały na Auli Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia dla tak licznej grupy uczestników, wśród których znaleźli się studenci UAM oraz PWSZ przeprowadził Pan dr Józef Kozan w dniach 15, 21, 22 stycznia w godzinach popołudniowych, natomiast dla grupy tzw. "ostrowskiej" - mniej licznej w dniach: 21, 22, 23 stycznia w godzinach dopołudniowych. Liczba godzin kursu wynosiła 36 godz. Kurs zakończony został egzaminem pisemnym. Wszyscy uczestnicy, którzy zaliczyli egzamin otrzymali stosowne Zaświadczenia.