Pierwszy w tym roku kurs z zakresu "Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie" zrealizowaliśmy w terminie od 22 lutego do 10 marca.  Kurs przeprowadzony został w formie zaocznej, tzn. w trybie tzw. "weekendowym".  Zajęcia odbywały się w  piątki, soboty  i  niedziele.  Liczba godzin kursu wyniosła ogółem 90 godzin.
Zgodnie z programem kurs podzielony został na zajęcia teoretyczne z zakresu rysunku technicznego, pomiarów warsztatowych w liczbie 10 godzin oraz na zajęcia praktyczne w liczbie 80 godzin. W ramach zajęć praktycznych realizowano zajęcia w 3 pracowniach maszyn numerycznych CNC. 25 godzin przeznaczono na programowanie i obsługę tokarki CNC, 25 godzin na programowanie i obsługę frezarki CNC oraz 30 godzin na programowanie i obsługę pionowego centrum obróbkowego DMC 635V. Uczestnikami kursu było ogółem 5 osób. Panowie przybyli do naszego Centrum z Pleszewa, Zdun, Kalisza, okolic Sompolna. Wśród uczestników była również osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. Po zakończonym kursie wszystkie osoby otrzymały Zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz Certyfikaty polskie i anglojęzyczne.