Zrealizowany w terminie od 10 maja do 9 czerwca drugi w tym roku kurs "Diagnosty samochodowego" - zakończony ! Zajęcia przebiegały zgodnie z programem Ministra Infrastruktury w liczbie 117 godz. i w trybie weekendowym. Tym razem w kursie uczestniczyło 7 osób. Wśród uczestników znalazła się 1 osoba skierowana z PUP w Świebodzinie.
Pozostałe osoby przyjechały do naszej placówki z Kalisza, Wolsztyna, Strzałkowa, Łubnicy oraz 2 osoby z Turku. Wszyscy uczestnicy zrealizowali kurs całościowy, czyli 5 - modułowy. Kurs przebiegał zgodnie z programem w postaci zajęć teoretycznych - wykładów, pokazów, ćwiczeń indywidualnych, pracy z przepisami oraz w postaci zajęć praktycznych na podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz okręgowej stacji kontroli pojazdów. Kursanci mieli do dyspozycji możliwość przeglądu i badania techniczne w ramach zajęć kursu m.in. pojazdu do przewozu paliw niebezpiecznych, autobusu, samochodu zasilanego gazem. Wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne Zaświadczenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed TDT.