Kolejny kurs z zakresu: "Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie" zrealizowany został w naszym Centrum w terminie od 16 sierpnia do 1 września 2013r. Uczestniczyło w nim 6 osób. PUP w Świebodzinie skierował do nas na ten kurs 1 osobę natomiast PUP w Ostrzeszowie skierował aż 3 osoby, pozostali - to osoby prywatne. Osoby prywatne przyjechały do nas tym razem z Kalisza i Sycowa
Kurs przeprowadzony został w formie zaocznej, tzn. w trybie tzw. "weekendowym".  Zajęcia odbywały się w  piątki, soboty  i  niedziele.  Liczba godzin kursu wyniosła ogółem 90 godzin. Zgodnie z programem kurs podzielony został na zajęcia teoretyczne z zakresu rysunku technicznego, pomiarów warsztatowych w liczbie 10 godzin oraz na zajęcia praktyczne w liczbie 40 godzin z zakresu programowania i obsługi tokarki CNC, 20 godzin z zakresu programowania i obsługi frezarki CNC oraz 20 godzin przeznaczono na programowanie i obsługę pionowego centrum obróbkowego DMC 635V. Po zakończonym kursie wszystkie osoby otrzymały Zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz Certyfikaty polskie i anglojęzyczne.