Kolejny już 3 w tym roku kurs z zakresu: "Diagnosta samochodowy" w naszej Placówce dobiegł końca. Zrealizowany został w terminie od 23 sierpnia do 15 września br. Kurs przebiegał zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2004r. Liczba godzin kursu = 117. Tryb kursu = weekendowy. W kursie uczestniczyło 8 osób. Wśród uczestników znalazła się również pani.
Osoby na kurs przyjechały do naszej Placówki z Ostrowa Wlkp., Koźmina Wlkp., Wrześni, z Radomska, ze Świebodzina, z Trzebiatowa, z Lubrańca. Kurs przebiegał zgodnie z programem w postaci zajęć teoretycznych - wykładów, pokazów, ćwiczeń indywidualnych, pracy z przepisami oraz w postaci zajęć praktycznych na podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Kursanci mieli do dyspozycji możliwość przeglądu i badania technicznego w ramach zajęć kursu m.in. pojazdu do przewozu paliw niebezpiecznych, autobusu, samochodu zasilanego gazem. Każdy z uczestników otrzymał stosowne pomoce i materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz na nośniku CD. Otrzymali również na własność podręcznik "Vademecum Diagnosty" aktualny - ostatnie wydanie! Wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne Zaświadczenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed TDT.