W tym roku jak w latach ubiegłych CKP zrealizowało na zamówienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu specjalistyczny kurs z zakresu: "Programowanie i obsługa pionowego centrum obróbkowego DMC 635V ze sterowaniem Heidenhain." Uczestnikami kursu było 22 studentów III roku. Kurs przeprowadzono z podziałem na 3 grupy uczestników. 1 grupa studentów realizowała zajęcia w terminie od 2 do 13 września
2013r. w godzinach popołudniowych. 2 grupa studentów w tym samym terminie tylko w godzinach dopołudniowych. 3 grupa studentów realizowała zajęcia w godzinach dopołudniowych ale w terminie od 16 do 27 września 2013r. Zajęcia kursu odbywały się w pracowni CNC - pionowego centrum obróbkowego. Program kursu liczył 80 godz. dla każdej grupy i obejmował zagadnienia z zakresu programowania i obsługi DMC 635V - pionowego centrum obróbkowego ze sterowaniem Heidenhain, w szczególności:
  • charakterystykę i obsługę pionowego centrum obróbkowego DMC 635V z układem sterowania HEIDENHAIN TNC 530
  • tworzenie programu obróbki z wykorzystaniem funkcji i cykli obróbkowych
  • zastosowanie parametrów Q w pisaniu programu obróbki
  • wykorzystanie funkcji matematycznych do tworzenia programów
  • pisanie programu z zastosowaniem pętli i funkcji logicznych
  • wykonywanie gotowego wyrobu wg rysunku

Po kursie przeprowadzono egzamin sprawdzający. Wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymali:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
  • Certyfikat z wyszczególnioną liczbą godzin oraz programem kursu
  • Certyfikat anglojęzycznywięcej fotografii w GALERII - kliknij -