W terminie od 22 listopada do 15 grudnia 2013r. zrealizowany został kurs "Diagnosta samochodowy" - ostatni w roku. Uczestnikami kursu były osoby prywatne. Tym razem przyjechały do nas z Kalisza i Zagórowa. Kurs realizowany był tradycyjnie już w trybie weekendowym. Jeden z uczestników odbywał zajęcia uzupełniające tylko z zakresu modułów: II  i  III, pozostali wszystkie 5 modułów.
Każdy z uczestników otrzymał na własność komplet pomocy dydaktycznych oraz materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej. W zestawie, który na własność otrzymał każdy kursant znalazł się segregator niezbędnych i wymaganych przepisów aktualnie obowiązujących w postaci dzienników ustaw, kompletu druków i przykładowych ćwiczeń realizowanych również podczas każdego z modułów programu. Zajęcia realizowane były w formie wykładów, pokazów, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych na stacji kontroli. Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymali Zaświadczenia uprawniające do przystąpienia do zewnętrznego egzaminu przed Transportowym Dozorem Technicznym.