W okresie od 03 do 31 stycznia 2014 roku w naszym Centrum praktykę zawodową w zawodzie - technik ekonomista realizowała III klasa Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Zajęcia odbywały się przez 5 dni  w tygodniu  przez 4 tygodnie. Uczniowie mieli możliwość odbywania zadań programowych w specjalistycznej  pracowni
tak zwanej "Firmy  Symulacyjnej" imitującej funkcjonowanie realnego przedsiębiorstwa. Ponadto w ramach praktyki uczniowie odbyli przeszkolenie z zakresu obsługi i programowania kas fiskalnych.