Kurs Spawalniczy dla uczniów ZSUG w Pleszewie
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie zrealizowało dla 20 uczniów Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczyk w Pleszewie kurs spawalniczy. Placówka nasza wygrała przetarg ogłoszony przez w/w Szkołę na realizację Zadania nr 2 - zajęcia zawodowe: kurs spawalniczy metodą MAG i metodą TIG. Kurs przeprowadzono w terminie od 12.12.2013r. do 28.02.2014r.   Kurs zorganizowany został w
ramach realizacji Projektu "Rozwiń skrzydła swoich możliwości” współfinansowanego przez EFS w ramach POKL Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Kurs prowadzony był z podziałem na 2 grupy w profesjonalnej pracowni spawalniczej znajdującej się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie. Liczba zrealizowanych godz. kursu dla 1 uczestnika wynosiła 380. Celem kursu było nabycie umiejętności spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych dwoma metodami spawania: metodą MAG (135) i metodą TIG (141). Kurs realizowany był zgodnie z programem określonym Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po ukończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu przeprowadzonego przez licencjonowanego egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnicy otrzymali stosowne Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz Certyfikaty oznaczone logotypami Unii Europejskiej, EFS. Ponadto w ramach kursu uczestnicy nabyli europejskie kwalifikacje spawalnicze potwierdzone Książką Spawacza oraz Świadectwem Kwalifikacyjnym, wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII  ---- kliknij