Projekt "e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego"
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie oraz PHU INFO-KOMPLEKS Jacek Drosdowski Pleszew rozpoczęło realizację II edycji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: "e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania metod ICT w nauczaniu przedmiotów ogólnych i zawodowych poprzez uczestnictwo w kursie stacjonarnym, e-learningowym oraz indywidualnych konsultacjach. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikami są nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych wszystkich typów szkół z terenu powiatu pleszewskiego. Realizacja szkoleń w ramach projektu przewidziana została w terminie od 17 lutego do 30 kwietnia 2014r.