Inauguracja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - 2014r.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie rozpoczęło realizację kolejnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Na spotkaniu organizacyjnym zjawiła się liczna grupa osób zainteresowanych zdobyciem całkowicie bezpłatnie nowego, atrakcyjnego zawodu. KKZ Centrum realizuje od roku 2013. W roku 2014 CKP rozpoczęło realizację  dwóch Kwalifikacyjnych  Kursów  Zawodowych.
W zawodach:
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
- KWALIFIKACJA: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych
- liczba uczestników na KKZ wynosi 24 osoby
Operator obrabiarek skrawających 722307
- KWALIFIKACJA: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

- liczba uczestników na KKZ wynosi 25 osób.

Należy dodać iż 14 lutego 2014r. zakończyliśmy już realizację dwóch Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które rozpoczęły się w roku ubiegłym. CKP w Pleszewie wypuściło na rynek pierwszych absolwentów KKZ w zawodach:
Operator obrabiarek skrawających 722307
- KWALIFIKACJA: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Monter  mechatronik 742114
- KWALIFIKACJA: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych