Kurs "CNC" - kwiecień 2014
Rozpoczęliśmy realizację kursu "Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie" - CNC. Termin organizacji kursu zawiera się od 10 kwietnia do 29 kwietnia 2014r.  Liczba uczestników na kursie wynosi 8 osób. Wśród uczestników znajduje się osoba skierowana przez "SPOMASZ" Pleszew S.A. oraz osoba skierowana przez RENISHAW Sp. z o.o. Warszawa.
Pozostałe 6 osób to osoby prywatne samofinansujące sobie kurs. Tym razem uczestnikami kursu są mieszkańcy Pleszewa, Ostrowa Wlkp., Jarocina, Opatówka, Żychlina, Jedlca i Witkowa. Liczba godz. kursu wynosi 90. Podczas zajęć uczestnicy mają do dyspozycji 3 pracownie obrabiarek CNC, wyposażone w maszyny i komputery. Zgodnie z programem kursu osoby nabędą umiejętności praktyczne z zakresu:
programowania i obsługi tokarki CNC,
programowania i obsługi frezarki CNC
programowania i obsługi centrum obróbkowego DMC 635V.

Kurs zakończony zostanie wydaniem dokumentów kwalifikacyjnych potwierdzających nabycie umiejętności z zakresu obsługi i programowania 3 maszyn numerycznych: tokarki CNC, frezarki CNC i pionowego centrum obróbkowego CNC, w postaci:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)
Certyfikat
Certyfikat tłumaczony na język angielski
W ramach zajęć na kursie uczestnicy poznają praktycznie cały proces powstania detalu metalowego. Tj. od pomysłu czyli rysunku produktu który ma powstać, napisania programu obróbki metalu według zaprojektowanego wzoru w programie komputerowym w systemie 3D, przekazania programu obróbki na maszynę CNC, poprzez obsługę maszyny CNC czyli wykonanie obróbki sterowanej numerycznie, po ewentualną korekcję i sprawdzenie jakości wykonania.

więcej zdjęć w galerii  >>> kliknij <<<