Praktyka zawodowa - technik mechatronik ZST w Pleszewie
W naszym Centrum Kształcenia Praktycznego w terminie od 5 maja do 30 maja 2014 roku realizowała praktykę zawodową w zawodzie technik mechatronik, klasa III TR z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Zajęcia odbywały się w nowoczesnej pracowni mechatroniki, wyposażonej w zaawansowane stanowiska dydaktyczne ze sterownikami mikroprocesorowymi PLC, sterującymi urządzeniami elektrycznymi,  pneumatycznymi i hydraulicznymi, kompleksowe narzędzia wykonawcze do budowy układów mechatronicznych. Przebieg praktyki zawodowej i jej zakres najlepiej obrazuje poniższy film. Zapraszamy do obejrzenia.
=============>>>>>>> 
zobacz film