Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - wrzesień
     
Po zakończonej przerwie wakacyjnej 49 osób rozpoczęło kontynuację nauki na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych realizowanych przez nasze Centrum w następujących kwalifikacjach: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - w zawodzie operator obrabiarek skrawających. 
Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie, w piątki i soboty.
W ramach kursu w zakresie kwalifikacji objętej zawodem elektromechanik pojazdów samochodowych, uczestnicy są na etapie diagnozowania uszkodzonych elementów elektronicznych w pojazdach samochodowych.
W ramach kursu w zakresie kwalifikacji objętej zawodem operator obrabiarek skrawających uczestnicy są na etapie programowania tokarek sterowanych numerycznie (I grupa) i frezarek sterowanych numerycznie (II grupa).

Kwalifikacja  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


Kwalifikacja  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychKwalifikacja  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających


Kwalifikacja  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających


Kwalifikacja  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających


Kwalifikacja  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających