Kurs "CNC" - wrzesień 2014
W terminie od 12 września do 28 września 2014 roku  nasze Centrum zrealizowało kolejny kurs z zakresu: "Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie". Uczestnikami kursu były osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie, oraz osoby prywatne. Na kurs "CNC" osoby prywatne przybyły do
naszej placówki z Pleszewa, Koźmina Wlkp. oraz Ostrowa Wlkp. Kurs przeprowadzany był w trybie weekendowym. Uczestnicy nabyli umiejętności programowania i obsługi trzech maszyn sterowanych numerycznie: tokarki CNC, frezarki CNC oraz pionowego centrum obróbkowego. Wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne Zaświadczenia i Certyfikaty.