"Nowe egzaminy" potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w CKP
Już na początku 2015 roku, na mocy posiadanych Upoważnień OKE w Poznaniu zorganizowaliśmy w naszej placówce w miesiącu styczniu dwa pierwsze egzaminy zawodowe na nowych zasadach. W dniach: 9 i 10 stycznia przeprowadziliśmy część praktyczną egzaminu dla kwalifikacji: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - Technik pojazdów samochodowych. Zdającymi było 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. W dniach: 16 i 17 stycznia przeprowadziliśmy 
kolejny egzamin, tym razem część praktyczną egzaminu dla kwalifikacji: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - jest to druga kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie - Technik pojazdów samochodowych. Zdającymi było 16 uczniów prywatnej szkoły - AP Edukacja z Poznania. Należy dodać że część uczniów tej szkoły przyjechało do naszej placówki aż ze Szczecina, gdzie mieści się kolejna filia tej szkoły.