Otrzymaliśmy nowe Upoważnienia OKE w Poznaniu
W styczniu 2015 roku nasze Centrum po standardowym procesie weryfikacji ośrodka pod względem warunków lokalowych oraz wyposażenia uzyskało nowe stosowne Upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do zorganizowania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Uzyskaliśmy Upoważnienia do przeprowadzenia praktycznej części "nowych egzaminów" według nowych procedur dla 11 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:
 • Sprzedawca 522301
  • dla kwalifikacji: A.18. Prowadzenie sprzedaży
 • Monter mechatronik 742114
  • dla kwalifikacji: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  • dla kwalifikacji: E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Technik mechatronik 311410
  • dla kwalifikacji: E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • dla kwalifikacji: E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Technik mechanik 311504
  • dla kwalifikacji: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • dla kwalifikacji: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • dla kwalifikacji: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • Technik pojazdów samochodowych 311513
  • dla kwalifikacji: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  • dla kwalifikacji: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  • dla kwalifikacji: M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych