Kurs "Diagnosta samochodowy" - luty 2015
W terminie od 6 lutego do 1 marca zrealizowaliśmy pierwszy w tym roku kurs "Diagnosta samochodowy". Zainteresowanie kursem było zdecydowanie duże. Tym razem wśród uczestników znalazły się również aż dwie panie. Jedna pani to mieszkanka Pleszewa , druga pani przyjechała do nas na kurs z Tuliszkowa. Kurs realizowany był według programu zgodnie z nowym
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku - w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. 2014 poz. 1836). Kurs realizowany był w zakresie części teoretycznej i praktycznej na naszej stacji kontroli pojazdów. Uczestnicy mieli zatem do dyspozycji możliwość poznania procesów funkcjonowania stacji kontroli, czynności wykonywanych przez uprawnionych diagnostów, posługiwania się profesjonalnym sprzętem i oczywiście kontakt z rzeczywistymi pojazdami. Uczestnicy kursu przyjechali do naszej placówki z Kalisza, Szczytnik, Śmigla, Tuliszkowa, Włoszakowic, Nowej Soli.