Rozpoczęliśmy kolejny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Placówka nasza przystąpiła do realizacji kolejnego Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających w obrębie zawodu operator obrabiarek skrawających. Po efektywnym naborze uruchomiliśmy kurs dla dużej grupy liczącej 26 osób. Obecnie uczestnicy rozpoczęli realizację zajęć od  przedmiotu
użytkowanie obrabiarek konwencjonalnych. Już w kwietniu rozpoczną się dodatkowo zajęcia z przedmiotu - podstawy elektrotechniki i elektroniki. Z upływem kolejnych miesięcy dojdą następne przedmioty, jak: podstawy konstrukcji maszyn, podstawy technik wytwarzania. Proces nauki na maszynach konwencjonalnych (obrabiarkach) przewiduje się zakończyć do września. Natomiast od września dojdą kolejne przedmioty - m.in.: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, technologia obróbki skrawaniem, użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.