Kurs "Diagnosta samochodowy" - kwiecień 2015
Od 10 kwietnia w naszej placówce ruszył kolejny kurs "Diagnosty samochodowego". Termin zakończenia kursu to 10 maja. Oprócz uczestników realizujących cały kurs 5 - modułowy, szkoliła się również osoba czynna zawodowo jako diagnosta, uzupełniająca uprawnienia w naszej placówce w zakresie modułów: II i III. Kurs realizowany był tradycyjnie w trybie
weekendowym zgodnie z programem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. 2014 poz. 1836). Uczestnikami kursu były osoby z Koła, Opatówka, Chocza, Przygodzic, Grabowa nad Prosną, Opoczna. Zajęcia programowe kursu realizowane były w formie teoretycznej jak i praktycznej. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne Zaświadczenia.