Kurs "CNC" - dla pracowników GESTAMP Polska Sp. z o.o. z Wrześni
W terminie od 19 października do 2 listopada w naszej placówce przeprowadziliśmy 11-dniowy specjalistyczny kurs zamknięty dla pracowników firmy GESTAMP Polska Sp. z o.o. z Wrześni. Był to 100 - godzinny kurs z zakresu: "Programowania i obsługi centrum obróbkowego ze sterowaniem Heidenhain" wyłącznie pod potrzeby firmy GESTAMP.  Zajęcia realizowane
były w dni robocze w trybie dziennym, stacjonarnym w pracowni centrum obróbkowego DMC 635V wspomaganego stanowiskami komputerowymi. Uczestnicy kursu nabyli umiejętności praktyczne z zakresu programowania części  wykonanych z materiałów o specyficznej twardości z zastosowaniem sterowania HEIDENHAIN TNC530 oraz umiejętności obsługi centrum numerycznego.