Egzaminy zawodowe - sesja styczeń - luty 2016
W Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie realizowana była część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej: "styczeń - luty 2016". W terminie od 4 lutego 2016r. do 26 lutego 2016r.  Były to tzw. "nowe egzaminy" i przeprowadzone zostały dla czterech kwalifikacji: A.18 ; M.18 ; M.12 ; E.18. dla łącznej liczby zgłoszonych zdających: 97 osób.
W dniach: 4 i 5 luty 2016 roku Centrum przeprowadziło część praktyczną egzaminu dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży, wyodrębnionej  w zawodzie Sprzedawca 522301 dla 23 zdających. 3 osoby stanowili absolwenci ZSZ ZSU-G w Pleszewie, natomiast 20 osób to absolwenci KKZ.

W terminie od 9 do 12 lutego 2016 roku
dla 29 zdających z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Jarocina przeprowadzana była część praktyczna egzaminu dla kwalifikacji
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych wyodrębnionej w zawodzie Technik pojazdów samochodowych 311513.  Na potrzeby realizacji egzaminu obejmującego 10 zmian egzaminacyjnych, przygotowano i wyposażono stosownie do wytycznych trzy stanowiska egzaminacyjne.

Dla 16 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz jednej osoby przystępującej w trybie eksternistycznym Centrum realizowało egzamin w zakresie kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (druga kwalifikacja) wyodrębnionej w zawodzie Technik pojazdów samochodowych 311513. Egzamin zrealizowany został w dniach: 11 i 12 luty obejmując 6 zmian i również z wykorzystaniem standardowo przygotowanych 3 stanowisk.

W terminie od 22 lutego do 26 lutego 2016 roku realizowana była część praktyczna egzaminu dla kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, wyodrębnionej w zawodzie Technik mechatronik 311410. Zdającymi są uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w liczbie zgłoszonych = 28 osób. Egzamin realizowany jest w systemie dwu zmianowym i łącznie obejmuje 10 zmian. Na potrzeby egzaminu przygotowano i wyposażono zgodnie z wytycznymi egzaminacyjnymi CKE trzy stanowiska egzaminacyjne dla zdających.