Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Technik administracji
Dobiegł końca Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) w zakresie kwalifikacji A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji w zawodzie Technik administracji. KKZ realizowany był przez naszą placówkę w terminie od 24.04.2015r. do 29.02.2016r. Na absolwentów naszego kursu czeka już tylko egzamin przed OKE, którego pomyślne zdanie zaowocuje dyplomem technika administracji. Egzamin ten zarówno w części pisemnej jak i praktycznej przeprowadzany będzie w naszej placówce i to już w sesji letniej: maj-lipiec 2016. Wobec tego, życzymy powodzenia.