Egzaminy Zawodowe / sesja: sierpień - październik 2016
W terminie od 6 do 13 października 2016 zrealizowaliśmy zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla grupy 89 osób. Do pisemnej części egzaminu w naszej placówce przystąpiło 36 zdających w kwalifikacjach: A.61 ; A.68 ; E.4 zaś do praktycznej części egzaminu - 53 zdających w kwalifikacjach: M.18 ; E.4 ; A.61 ; A.68.  Dodać należy iż z ogólnej grupy zdających - 72 osoby stanowili absolwenci naszych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Pisemna część egzaminu - 06.10.2016r.

kwalifikacja E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
wyodrębniona w zawodzie Monter mechatronik - 21 zdających
kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
wyodrębniona w zawodzie Technik usług kosmetycznych - 14 zdających
kwalifikacja A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji,
wyodrębniona w zawodzie Technik administracji - 1 zdający

Praktyczna część egzaminu:

07.10.2016 - 10.10.2016
kwalifikacja E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
wyodrębniona w zawodzie Monter mechatronik - 21 zdających

11.10.2016
kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
wyodrębniona w zawodzie Technik usług kosmetycznych - 14 zdających
oraz
kwalifikacja A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji,
wyodrębniona w zawodzie Technik administracji - 1 zdający

12.10.2016 - 13.10.2016
kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
wyodrębniona w zawodzie Technik pojazdów samochodowych - 17 zdających