Kurs "CNC" dla PUP Ostrów Wlkp. - listopad 2016
W okresie od 3 do 18 listopada 2016 r. zrealizowany został kurs "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" dla osób bezrobotnych skierowanych do naszego Centrum z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlk. Kurs przeprowadzony został w trybie dziennym i obejmował 90 godz. z zakresu programowania i obsługi
          
trzech maszyn numerycznych (CNC). Tym razem 40 godz. programu przeznaczono na zajęcia z zakresu TOKARKI CNC; 24 godz. na zajęcia z FREZARKI CNC oraz 26 godz. zajęć poświęcono na programowanie i obsługę  CENTRUM OBRÓBKOWEGO.