Kurs "CNC" dla JAFO S.A. - listopad/grudzień 2016
W terminie od 18 listopada do 17 grudnia placówka nasza na mocy zawartej umowy z Jarocińską Fabryką Obrabiarek JAFO S.A. przeprowadziła kurs z zakresu "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" dla pracowników tejże firmy. Był to kurs o charakterze zamkniętym realizowany programowo pod kątem konkretnych potrzeb firmy JAFO. Zajęcia dla uczestników odbywały się w naszych pracowniach w piątki i soboty przez pięć kolejnych tygodni. Liczba godzin kursu tym razem.
wyniosła = 74 godz. Program kursu obejmował zagadnienia z zakresu: rysunku technicznego, programowania i obsługi frezarki CNC ze sterowaniem Sinumeric oraz programowania i obsługi centrum obróbkowego ze sterowaniem Heidenhain. Po zakończeniu poszczególnych bloków programowych przeprowadzony został egzamin sprawdzający, a uczestnicy otrzymali stosowne Zaświadczenia oraz Certyfikaty ukończenia kursu.