Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2019/2020

Od września 2019 roku rozpoczęliśmy realizację kolejnych bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jest to forma kształcenia skierowana do wszystkich osób dorosłych chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, czy tez zawód.

Kształcenie rozpoczęliśmy w obrębie pięciu zawodów: technik transportu drogowego, technik usług kosmetycznych, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ponadto kontynuujemy jeszcze pięć kursów z poprzedniego roku szkolnego.

Ogólna liczba słuchaczy kształcących się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w naszej placówce na dzień 30 września 2019 roku wynosi około 345 osób.

Szczegółowy podział kursów realizowanych w Centrum:

kursy kontynuowane z poprzedniego roku szkolnego:

  1. Operator obrabiarek skrawających / kwalifikacja MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  2. Mechanik pojazdów samochodowych / kwalifikacja MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  3. Elektromechanik pojazdów samochodowych / kwalifikacja MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

  4. Technik transportu drogowego / kwalifikacja AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

  5. Technik transportu drogowego / kwalifikacja AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

kursy rozpoczęte w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Technik transportu drogowego / kwalifikacja AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

  2. Technik usług kosmetycznych / kwalifikacja AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  3. Operator obrabiarek skrawających / kwalifikacja MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  4. Mechanik pojazdów samochodowych / kwalifikacja MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  5. Elektromechanik pojazdów samochodowych / kwalifikacja MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych