Kurs "Programowanie CNC" dla nauczycieli ZSP nr 2 w Jarocinie

W terminie od 20 grudnia 2019 roku do dnia 5 stycznia 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie przeprowadziło kurs doskonalący w zakresie "Programowania CNC". Odbiorcami kształcenia byli nauczyciele z zakresu mechaniki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie. Kurs obejmował 90 godzin szkolenia praktycznego z zakresu trzech maszyn numerycznych.

Uczestnicy szlifowali procesy programowania obróbki części z zastosowaniem sterowań systemów: SINUMERIC oraz HEIDENHAIN. TNC530. Poznali również obsługę trzech obrabiarek sterowanych numerycznie: tokarkę CNC, frezarkę CNC oraz centrum obróbkowe.

Zajęcia realizowane były w trybie weekendowym w naszych pracowniach obrabiarek sterowanych numerycznie.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymali stosowne dokumenty potwierdzające ukończenie kursu - zaświadczenia wydane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019 poz.652)