Likwidacja barier architektonicznych w naszym CKZ

  W dniu 10 lutego nasze Centrum wizytowała dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu p. Anna Skupień. Obejrzała efekty modernizacji budynku dydaktyczno-socjalnego, przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku pod kątem dostosowania do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków Powiatu Pleszewskiego.

Ogólny koszt inwestycji w naszej placówce wyniósł około 94,000 zł. kwota dofinansowania z PFRON to 21.000 zł.

Likwidacja barier architektonicznych polegała na przebudowie wejścia do budynku, utworzeniu wygodnego podjazdu dla wózków inwalidzkich, modernizacji korytarzy na parterze oraz zaplecza sanitarnego. Wyrównano poziomy podłóg, usunięto progi w drzwiach, ułożono bezpieczne posadzki antypoślizgowe i antyurazowe, wyremontowano łazienki i toalety. Zainstalowano armaturę łazienkową i rozwiązania dla osób z problemami ruchowymi.

Podczas wizyty w Centrum Kształcenia Zawodowego pani dyrektor Funduszu towarzyszyli: Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Grażyna Kaczmarek oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk.