BRYŁA GEOMETRYCZNA
Pracownicy Warsztatów Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie wykonali konstrukcję przestrzennej bryły geometrycznej w kształcie sześcianu. Wykonana konstrukcja została zainstalowana na terenie placu znajdującego się wokół Ratusza Miejskiego. Bryła ta powstała w ramach projektu "Figury przestrzenne w architekturze miejskiej" zrealizowanego w okresie 21 października - 21 grudnia 2009r.

Projekt "Figury przestrzenne w architekturze miejskiej" zrealizowany był w okresie od 21 października do 21 grudnia 2009r. Celem głównym projektu było podwyższenie edukacji matematycznej młodzieży i propagowanie idei aktywnego uczestniczenia w kulturze poprzez realizowanie ww zadania oraz prezentowanie go na forum społeczności lokalnej. Projekt "Figury przestrzenne w architekturze miejskiej" adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych terenu powiatu pleszewskiego. Wzięło w nim udział 986 uczniów. Podczas wykonywania zadania partnerami w realizacji działań byli Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu pleszewskiego, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie oraz lokalna prasa. Patronat medialny nad projektem sprawowało "Życie Pleszewa".
Od 21 października odbywały się spotkania mające na celu promowanie projektu, podział prac na poszczególne osoby. Na początku listopada w szkołach podstawowych i gimnazjach rozpoczęły się prace nad tworzeniem brył geometrycznych. W tym samym czasie w Centrum Kształcenia Praktycznego powstawała konstrukcja na której dnia 21 grudnia w dzień zakończenia projektu zaprezentowane zostały bryły.
Uroczyste odsłonięcie kompozycji odbyło się na rynku w Pleszewie w obecności władz miasta i powiatu, zaproszonych gości oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z nauczycielami.